Ars Sippola aloitus

Nykytaide on nimensä mukaisesti uutta taidetta, jota tehdään meidän aikanamme, nykyhetkessä. Tästä taiteenmuodosta käytettään joskus myös nimitystä aikalaistaide. Nykytaide sanan käyttö yleistyi, kun moderni taide alkoi saada paljon uusia muotoja 1970-luvun aikana.

Nykytaiteen yksi ollennaisista ominaisuuksista prosessimainen ominaisuus. Taideteos jatkaa elämäänsä katsojan ajatuksissa ja mielikuvituksessa. Mutta mitä nykytaide on? Suomessa järjestettiin 1930-luvulla jo nykytaide tapahtuman, kun taas muualla esimerkiksi Lontoossa samantapainen tapahtuma oli vuosikymmeniä myöhemmin.

Nykytaiteessa on erilaisia teemoja, kuten yksilö ja yhteiskunta, identiteetti ja seksuaalisuus sekä perinteet ja arki. Näitä kaikkia voidaan sekoittaa keskenään, joten katsojalle jää paljonkin tekemistä teoksen ymmärtämisen kanssa. Toki tulkinnan mahdollisuudet riippuvat täysin teoksesta.

Nykytaidetta opetetaan jo toisen asteen koulutuksissa mm. osana lukion yleissivistävää koulutusta. Lukiosta riippuen tarjolla on erilaisia kokonaisuuksia.

Ars Sippola on nykyaikaiseen taiteeseen liittyvä taidetapahtuma. Ars Sippola on alkujaan kouvolalainen tapahtuma. Art Sippola rakentaa näyttelynsä materiaalilähtöisesti. Näytillä on käsityönä tehtyjä töitä, jotka on valmistettu kierrätysmateriaaleista. Art Sippola on järjestänyt tapahtumia ainakin vuodesta 2010. Ars Sippolan tapahtumien teemat vaihtelevat, Esimerkiksi 2017 teemana on ollut musiikki ja kuvataide. Tuon ajankohdan tapahtumassa kaikkien taideteokset liittyivät näihin teemoihin.

Tapahtumassa taiteiljat ovat teoksiensa kautta pohtineet ihmisen mielessä piirtyviä maisemia, miltä tuntuu olla jossain tietyssä paikka sekä läsnäoloa ja vierauteen liittyviä tuntemuksia.

Näillä teoksilla taiteilijat haluavat myös herättää keskustelua ja saada ihmiset miettimään monipuolisemmin tuntemuksiaan. Ars Sippola onkin hyvin koonnut näitä monipuolisia teoksia yhteen useamminkin. Useamman vuoden tauosta huolimatta tapahtuma teki paluun ajatusten herättäjänä.

Ars Sippola on monitahoinen tapahtuma , johon voi ja kannattaa ehdottomasti tutustua tarkemmin käymällä tapahtumassa tilaisuuden tullen. Näillä sivuilla selatessa voi jo aloittaa tutustumisen.