Uncategorized

Taiteesta terapiaa

Taide on ollut jo pitkään tunnettu terapian muoto, jota on hyödynnetty 1800-luvulta asti ja taidetta on myös hyödynnetty tunnistamaan sairauksia. Tämä on tehty potilaiden oman taiteen kautta, jonka avulla on voitu tunnistaa sairauden piirteitä ja diagnosoida potilaiden henkisiä sairauksia. Taide on myös hyvä terapia muoto, jonka avulla voidaan lievittää henkisiä stressitiloja potilaissa. Taideterapian muotoja on monia ja niitä hyödynnetään usein eri tavoin.

Taideterapialla pyritään lievittämään potilaan oireita. Itse taiteen tekeminen voi olla terapiaa taiteilijalle tai sitä voidaan hyödyntää toiminnallisena tekemisenä potilaille. Taiteen on havaittu tuovan monia hyvinvointivaikutuksia ja sitä hyödynnetäänkin yhä enemmän niin fyysisen terveyden kuin myös mielenterveyden hoidossa. Taide aktovoi ihmisten aisteja ja se voi lisätä sosiaalista kanssakäymistä ja harrastaminen yleensäkin lisää fyysistä aktiivisuutta. 

Taiteen lajeista ehkä tutkituista on musiikki, josta on todetusti hyötyä monien sairauksien hoidossa ja musiikki on toimiva hoito erilaisiin stressitiloihin. Tätä taiteen muotoa voi helposti hyödyntää kaikki ihmiset vaikka ei olisi varsinaisesti todettukaan mitään sairautta. Musiikki kuntouttaa aivoja ja lisää keskittymiskykyä ja sen on todettu auttavan esimerkiksi aivovammasta paranemista. Taiteen katsominen on myös rauhoittavaa ja se voi auttaa helpottamaan stressiä ja parantamaan keskittymistä.

Taidetta on ympärillämme hyvin paljon mutta sitä ei hyödynnetä kuitenkaan sillä tasolla kuin olisi mahdollista. Taidemuseot ovat monille nuorille ja ahdistuneille uusia paikkoja, joissa ei tavallisesti vierailla. Esimerkiksi Helsingin monet taidemuseot ja galleriat tarjoavat paljon katseltavaa ja koettavaa taiteen osalta. Myös Helsingin musiikki ja muu kulttuuritarjonta on monipuolista mutta kaikki eivät osaa sitä hyödyntää. 

Taiteen terapeuttiset ominaisuudet voi myös hyödyntää seuraavalla minilomalla tai viikonloppulomalla, kun majoittuu esimerkiksi hotelhaven.fi hotelliin ja rauhoittuu kunnolla taiteen lomassa. Tällaine loma lievittää varmasti stressiä ja tekee lomasta todellisen hermoja rauhoittavan kokemuksen.

You Might Also Like...