Yleinen

Nykytaidetta museoiden ulkopuolella

Nykytaide

Nykytaide on aikamme uutta taidetta, aikalaistaidetta. Se sisältää uusia ja erilaisia aiheita sekä näkökulmia, ideoita ja tekotapoja, ja usein sitä aletaan arvostaa vasta myöhemmässä vaiheessa, ei aina niinkään taiteen julkaisuhetkellä.

Nykytaidetta on nähtävillä Suomessa paitsi museoissa – Kiasma, Tampereen Nykytaiteen Museo, Emma – myös esimerkiksi Ars-näyttelyissä, ulkotiloissa ja ihmisten kodeissa.

Ars-näyttelyt ovat kansainvälisiä nykytaiteen katsauksia, joita järjestetään useissa kaupungeissa ja tiloissa nykyisin noin viiden vuoden välein. Nykytaidetta on kuitenkin siis nähtävissä myös museoiden ulkopuolella, ulkona, kodeissa, erilaisissa tiloissa ja erilaisina taidemuotoina.

Valokuvataide

Valokuvataiteesta tuli nykytaiteen osa-alue 1990-luvun alkupuolella. Siihen myötävaikuttivat valokuvatekniikan ja värivalokuvauksen menetelmien kehittyminen isoin harppauksin kohti digiaikaa, sekä koulutetun ja kansainvälisyydestä kiinnostuneen nuoren valokuvaajasukupolven esiin tuleminen.

Valokuvista on tullut taiteen väline, tai ne ovat itsessään jo taideteos. Valokuvataidetta tuodaan esille paitsi valokuvakeskuksissa ja erilaisissa näyttelyissä ja tapahtumissa, mutta se sopii myös niille jotka haluavat nykytaidetta kotiin ja julkisiin tiloihin.

Performanssit

Alkujaan Suomessa puhuttiin happeningeista, mutta 1980-luvulla vakiintui käsitteeksi performanssi. Se alkoi taiteenlajina tulla pienistä teatteri- ja musiikkipiireistä suuren yleisön tietoisuuteen Ars-näyttelyiden kautta 1980-luvulla.

Performanssi on useiden eri taiteenlajien yhdistelmä. Se on visuaalisuuden ja ajatuksen vuoropuhelua, ja sen esittämispaikkana voi olla mikäpä vain tila, tahi tapahtuma. Se voi olla improvisoitu tai suunniteltu, tai mitä vaan näiden välimaastosta. Kesällä voi performanssiin törmätä vaikkapa keskellä katua, kauppakeskuksessa tai rantabulevardilla.

Installaatiot

Installaatio on johonkin tiettyyn paikkaan tai tilaan tehtyä taidetta, joka on usein väliaikaista ja esillä vain hetken. Mutta myös pysyviä installaatioita on olemassa, ja esimerkiksi asetelmamaalausta voi pitää installaationa.

Installaatio on joko katsottavaa tai koskettavaa, siinä voi olla ääniä, tuoksuja ja liikkuvia esineitä, ja se voidaan esittää vaikkapa tietokoneen näytöltä. Installatioihin voit törmätä esimerkiksi päiväretkellä Fiskarsin ruukkiin, tai ulkoilmatapahtumissa kuten vaikkapa Lux Helsingissä.

Yhteisötaide

Mielenkiintoinen nykytaiteen muoto on yhteisötaide, mikä tarkoittaa yhdessä ryhmänä toteutettavaa ja kaikkien ehdoilla tehtävää taidetta. Ryhmäytymisen muotoina voi olla vaikkapa työpaja, projekti tai tapahtuma. Siinä voi olla muista taiteenlajeista mukana vaikkapa tanssia, maalausta ja musiikkia. Taiteilija on ryhmän ideoija, tuottaja tai ohjaaja.